Välkommen att vara med och bygga nytt tillsammans med oss

ksp-mik

Marknadsföreningen i Kalmar Län är nu en del av paraplyorganisationen KalmarSund Promotion. Detta samarbete ses som mycket positivt från båda parter och kommer leda till ett starkare och större nätverk med en hög kvalitet på våra aktiviteter.

Förutom det gemensamma nätverket och utbudet av aktiviteter är ambitionen att arrangera fyra föreläsningar/aktiviteter per år med inriktning marknad och kommunikation. Vi skall även fortsätta att dela ut det ärofyllda priset Årets Marknadsförare på Guldfesten och varumärket MIK kommer finnas kvar.

Tillsammans med dig vill vi utveckla detta ytterligare och välkomnar ditt engagemang och ser gärna att du bidrar till idéer och och synpunkter för att utveckla marknadsfrågorna i vår nya samarbetsplattform.

Medlemskapet (eller partnerskap) är paketerat i ett gemensamt erbjudande och ger tillgång till hela paraplyorganisationens nätverk och erbjudanden. Med totalt fyra organisationer (KP, MIK, Connect, NyföretagarCentrum) erbjuder vi nätverk, möten, föreläsningar, affärsrådgivning, affärsutvecklingsprogram och investerarkapital mm.

Vi hoppas att du och ditt företag ser nyttan av ett medlemskap alternativt partnerskap. Du som tidigare varit medlem i MiK men inte är medlem i Kalmarsund Promotion idag kommer inom kort bli kontaktad av oss och erbjudas medlemskap för resterande del av 2017.

Inom kort kommer vi att återkomma med vilka aktiviteter vi kommer vi kommer genomföra under hösten.

Varmt Välkommen!