Det finns bara fördelar med ett medlemsskap i MIK

Arbetar du med någon form av marknadskommunikation eller ledarskap inom området? Är du intresserad av kunskapsutbyte, inspiration, spännande möten, nya kontakter och möjligheter?