• EXTRAINSATT ÅRSMÖTE FÖR MIKKALMAR 11 APRIL 2017

    Under årsmötet den 9/2-17 beslutades att Marknadsföreningen i Kalmar län ska undersöka möjligheten att gå samman med en och utveckla organisationen till en annan. Tills detta är klart och beslutat vid extrastämma den 11 april 2017, ligger all verksamhet nere.

    Vi bjuder in till extrainsatt årsmöte för MIK och alla medlemmar den 11/4 kl 17.30 – 19.00. Plats är hos Alarmstreet Media på Larmgatan 1 i Kalmar. Du kan redan nu skriva upp din närvaro.

    Det kommer bjudas på någon form av förtäring så det är viktigt att skriva upp dig minst dagen innan så vi kan beställa mat.

    Klicka här för anmälan

Facebook

Årets marknadsförare

Kalmar Energi årets marknadsförare 2015

Motivering: 

Med ett tydligt fokus på långsiktigt och hållbart varumärkesbyggande har årets marknadsförare utökat sina marknadsandelar i en traditionell bransch.
Vinnaren 2015 inspirerar genom att utmana invanda mönster och anlägga både ett hållbarhets- och lokalpatriotiskt perspektiv för en väl definierad målgrupp.
Marknadsföringen har varit väl genomtänkt med tydliga budskap och den har givit goda resultat – en vinst för såväl miljön och kunderna som för företaget och lokalsamhället.

Årets Marknadsförare 2015

Våra samarbetspartners

partners-ostrasmaland
partners-kalmarposten
partners-bdo
partners-barometern

Det finns bara fördelar med ett medlemsskap i MIK

Arbetar du med någon form av marknadskommunikation eller ledarskap inom området? Är du intresserad av kunskapsutbyte, inspiration, spännande möten, nya kontakter och möjligheter?